Τοποθέτηση πλακιδίων

Ορθομαρμάρωση

Και στεγανοποίηση εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου πριν την επίστρωση πλακιδίων....