Βιομηχανικό πλακάκι σε ενιαίες αίθουσες 600m2 & 1200m2

Και στοκάρισμα με εποξειδικο αρμό