Με οδηγό το πρωτότυπο της Wedi κατασκευάστηκε με υτονκ και επένδυση με ψηφίδα.....