Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο

 

Ερώτηση: Είμαι ιδιώτης και θέλω να τοποθετήσω τα πλακάκια μόνος μου

Απάντηση:

Κύριο μέλημα μας όταν θέλουμε να κάνουμε την επίστρωση ενός δαπέδου με κεραμικά πλακίδια είναι ο καλός καθαρι­σμός της υπόβασης. Έτσι εξασφαλίζεται η καλή κόλληση των πλακιδίων, η απόλυτη επιπεδοτητά τους, αλλά και η ο­μαλή εξέλιξη της εργασίας με οικονομία χρόνου και χω­ρίς τεχνικά προβλήματα. Πριν δηλαδή από τη νέα επί­στρωση πρέπει να απομακρυνθούν από την υπόβαση τυ­χόν σκόνες, έλαια, βερνίκια και οτιδήποτε μπορεί να ε­μποδίζει την καλή πρόσφυση της κόλλας. Σε σημεία που υπάρχει απόλυτα λεία επιφάνεια, αυτή πρέπει να εκτρα­χυνθεί ή και να περαστεί με ειδικό αστάρι, όταν είναι εκτεταμένη (πχ επίστρωση επάνω από παλαιά κεραμικά πλα­κίδια). Στη συνέχεια τοποθετείται η κόλλα που χτενίζεται με οδοντωτή σπάτουλα και επάνω της τοποθετούνται τα πλακίδια με αρμό, του οποίου η ελάχιστη διάσταση ορίζε­ται από τον κατασκευαστή τους. Η χρήση πλαστικών τε­μαχίων σε σχήμα σταυρού εξασφαλίζει σταθερό πάχος αρμού. Τα πλακίδια δεν σφηνώνονται στους περιμετρικούς τοίχους, αλλά αφήνεται ένα κενό ίσο ή λίγο μικρότερο από το πάχος του σοβατεπιού. Αυτό λειτουργεί ως αρμός διαστολής και η πλήρωση του γίνεται με ελαστομερή σιλικόνη υψηλής αντοχής.Μετά από 24 ώρες από την τοποθέτηση των πλακιδίων α­κολουθεί η διαδικασία της αρμολόγησης. Οι αρμοί γεμί­ζουν με το κατάλληλο υλικό πλήρωσης, ενώ στη συνέχεια καθαρίζεται προσεκτικά η επιφάνεια από τα υπολείμματα. Η τελική επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το πέ­ρας ενός εικοσιτετραώρου.Για την επίστρωση μεγάλων επιφανειών πρέπει να προ­βλέπεται η κατασκευή αρμών διαστολής. Ως όρια θεω­ρούνται τα 60 m2 για μεγάλη επιφάνεια και τα 8 τρέχοντα μέτρα για επιμήκεις διαδρόμους. Ο αρμός αναπτύσσεται σε όλο το βάθος της τσιμεντοκονίας-κόλλας-πλακιδίων, έ­χει εύρος τουλάχιστον 3 mm και πληρούται με κατάλληλο έγχυτο υλικό ή ειδικό τεμάχιο αρμού.

 

Ερώτηση: Πως μπορω να κανω σωστη επιλογή πλακιδίων & χρώμα αρμού?

Απάντηση:

Ο χρωματισμός του πλακιδίου και του αρμού έχουν πρωτεύουσα σημασία για το οπτικό αποτέλεσμα της επίστρωσης. Ένας πετυχημένος χρωματικός συνδυασμός ενισχύει ή περιορίζει τον καταμερισμό μιας επιφάνειας. Το χρώμα μπορεί να δώσει αίσθηση ζωντάνιας , να ηρεμεί ή και να καταθλίβει. Μερικοί χρωματικοί συνδυασμοί δείχνουν πετυχημένοι, άλλοι εκπλήσσουν ή θεωρούνται τολμηροί.Ο χρωματικός σχεδιασμός ενός χώρου καθορίζει την εντύπωση και αίσθηση που δημιουργείται γι' αυτόν. Φωτεινοί χρωματισμοί μεγαλώνουν το χώρο, σκούροι τον μικραίνουν. Γνώσεις σχετικά με την μελέτη των χρωμάτων δίνουν τη δυνατότητα πετυχημένης χρήσης αυτών.Άρα τα χρώματα έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Μπορούν να:

•    Επηρεάζουν ψυχολογικά

•    Αλλάζουν οπτικά τις ιδιότητες του χώρου

•    Να αλληλοεπηρεάζονται

•    Να επηρεάζουν το περιβάλλον.

Ο ψυχολογικός χρωματικός οδηγός διακρίνει:

•    Οι αποχρώσεις του κόκκινου δείχνουν δραστήριες, διεγερτικές, ξερές

•    Πορτοκαλί και κίτρινο δείχνουν ζεστασιά, φωτεινότητα

•    Μωβ και μπλε δείχνουν κρύα, ψυχρά και βαριά

•    Οι τόνοι του γκρι δείχνουν παθητικοί, συγκρατημένοι, υγροί. 

Τα χρώματα επηρεάζουν με διάφορους τρόπους τις ιδιότητες του χώρου:

•    Ζεστά χρώματα διεγείρουν, δραστηριοποιούν και ανυψώνουν το δάπεδο. Π. χ. κόκκινο

•    Ζεστά και σκούρα χρώματα δείχνουν βαριά, κλείνουν και περιορίζουν το χώρο. Π.χ. καφέ

•    Ψυχρά και φωτεινά χρώματα ψηλώνουν και μεγαλώνουν το χώρο. Πχ μπλε

•    Ψυχρά και σκούρα χρώματα δείχνουν απειλητικά , περιορίζουν, μικραίνουν και στενεύουν το χώρο. Π.χ. μωβ

Τα χρώματα αλληλοεπηρεάζονται όταν τοποθετούνται δίπλα δίπλα. Αντιθέσεις χρωμάτων και εφέ πετυχαίνει κανείς όταν συνδυάζει:

•    Χρώματα μεταξύ τους π.χ. κόκκινο- κίτρινο- μπλε

•    Φωτεινά και σκούρα π.χ. άσπρο- μαύρο

•    Ζεστά και ψυχρά χρώματα πχ πορτοκαλί- μωβ

•    Συμπληρωματικά χώματα π.χ. κόκκινο- πράσινο

•    Ποιοτικές διαφορές χρωμάτων π.χ. φωτεινό- μουντό χρώμα

•    Ποσοτικές διαφορές χρωμάτων π.χ. μεγάλη - μικρή ποσότητα χρώματος

Τα χρώματα επηρεάζουν το περιβάλλον. Δημιουργούνται χρωματικές ατμόσφαιρες

•    Μια λευκή ή ουδέτερη επιφάνεια αλλάζει όψη αν συνδυαστεί με μια έντονη, χρωματιστή επιφάνεια

•    Η χρωματιστή επιφάνεια εκπέμπει χρώμα.

 

 Ερώτηση: Θέλω να τοποθετήσω πλακάκια σε δάπεδο με ενδοδαπεδια θέρμανση

Απάντηση:

Τα τελευταία χρόνια η ενδοδαπέδια θέρμανση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ιδιαίτερα σε ιδιωτικούς χώρους. Τα κεραμικά πλακίδια αποτελούν μια συνηθισμένη επίστρω­ση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δύο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν είναι:

-   Πριν από την εφαρμογή των πλακιδίων καλό είναι να γί­νεται μια δοκιμή υπό πίεση του δικτύου θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε να εντοπίζονται πιθανές διαρροές ή να επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του κυκλώματος.

-   Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πλακιδίων και πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση, θα πρέπει να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

Γενικά, το χρονοδιάγραμμα που συστήνεται για μια τέτοια κατασκευή είναι τρεις εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του δικτύου της θέρμανσης. Ο τεχνικός ανεβάζει σταθε­ρά και προοδευτικά την πίεση στο σύστημα έως ΙΟ bar. Αφού λειτουργήσει για μια ημέρα και εφόσον δεν εντοπι­στούν διαρροές, η πίεση του δικτύου μειώνεται σταθερά έως τα 6 bar. Τότε μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη διάστρωση της τσιμεντοκονίας. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι να ολοκληρωθεί η σκλήρυνση της η πίεση διατηρείται στα 6 bar. Μετά από 48 ώρες το λιγότερο, τοποθετούνται τα πλακί­δια και μετά από 7 ημέρες μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θέρμανσης. Η κόλλα που θα χρησιμοποι­ηθεί, πρέπει να πληροί ειδικές προδιαγραφές. Ακόμη θα πρέπει να προβλεφθεί αρμός διαστολής στο δάπεδο κά­θε 35-40 m2.

 

 Ερώτηση:Πως μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω τα πλακάκια μου σαν καινούργια?

Απάντηση:

Τα κεραμικά πλακάκια και τα φυσικά πετρώματα πρέπει να είναι ιδανικά για το μέρος που θα τοποθετηθούν.Η χρήση συγκεκριμένων καθαριστικών του εμποριου και η εργασία προστασίας είναι απαραίτητες για να είναι το επίστρωμα λειτουργικό και οπτικά τέλειο.  Μερικές φορές όμως βοηθάνε απλά καθαρίστηκα του σπιτιού. Για να χαίρεστε καιρό τα πλακάκια σας, θα σας δώσουμε  μερικές συμβουλές, οι οποίες είναι πολύ απλές στη χρήση 

Πλακάκια

Τα πλακίδια τα καθαρίζουμε καλυτέρα με σαμπουάν η απορρυπαντικό εαν τα πλακάκια ξεθωριάσουν μπορείτε να τους ξαναδώσετε τη γυαλάδα

με χλωριούχα αμμωνία, την οποία θα την απλώνετε με ένα πανί.Για να προστατέψετε από άλατα απλά καθαρίστε τα  με το να τα τρίψετε

με ένα καθαριστικό γυαλιστικο αυτοκινήτου 

Αρμός των πλακιδίων

Οι φυσιολογικοί αρμοί είναι ευαίσθητοι στα οξέα, γι’αυτό θα έπρεπε πριν το καθάρισμα με όξινο καθαριστικό να τα βρέξετε με καθαρό νερό. Έτσι θα δράσει το όξινο καθαριστικό μόνο επιφανειακά και έτσι δεν μπορεί να βλάψει τον αρμό.Μούχλα στον αρμό την απομακρύνεται με μπέικε παουντερ. Το ανακατεύεται με νερό, το απλώνεται με παλιά οδοντόβουρτσα, το αφήνετε να δράσει και το ξεπλένετε με καθαρό νερό.